Tur til Kirkenes

Kvar haust er det regionkonferanse for frivilligsentralane. Rindal høyrer med i region 4, som omfattar fylka Sør- og Nord-Trondelag, Nordland, Troms og Finnmark. Regionkonferansane er eit fint høve til å bli kjent med og utveksle erfaringar med kollegaer frå andre landsdelar. I år var regionkonferansen lagt til Kirkenes.

Fotrutan foredrag, gruppearbeid og sosialt samvær, blei det òg litt tid til å sjå seg om i byen. Kirkenes er ein fin, liten by og folket er lett å kome i kontakt med. Vi var velsigna med eit fint ver på turen, og byen tok seg særs godt ut i sin fargerike haustdrakt, noko bilda under viser. Ein busstur til russergrensa var lagt inn i programmet.

 

Velkommen til Kirkenes. Sydvaranger gruber AS er i gang igjen etter nedlegginga og har no om lag 200 tilsette. Her blir det henta jarnmalm med eigen jarnbane frå dagbrudda i Bjørnevatn

Slitne russiske trålarar ved kai i Kirkenes.Utsikt over byen og fjorden

Styreleiar Per Kobbeltvedt nyt utsikten

Fontena

Hit kom vi, men ikkje lenger. Vi er ved grensa mor Russland: Inger Bolme og Siri Grøttjord frå Skaun og Anne Skjølsvold

 

 

 

 

 

  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut