Trimboksen

Anni Karlstrøm, Daglig leder i 60% stilling

Åpningstider:

Mandag: 11-17

Tirsdag: 9-15

Torsdag: 9-15

Styret 2015:

Elsa Jensvold, styreleder fra Rindal kommune

Grete Ranes Heggem, nestleder fra Rindal kommune

Arild Haugen, livsløpskomiteen Rindal kommune

Marte Iren Langø, Rindal Sanitetslag

Ole Trygve Foseide, Rindal Pensjonistlag

Aud Brynhild Indset, Rindal Sokneråd 

2010-04-15