Om oss

Om oss:

Rindal frivilligsentral held til på baksida av Rindal Helsetun i ein tidlegare eldrebustad. Denne har vi tidlegare delt med bedriftshelsetenesta i kommunen. Etter at dei flytta ut hausten 2009, fekk vi overta romma som dei disponerte, og vi har no fått nytt kontor og ny stove. - Og størrre areal gir oss meir spelerom og mulegheit for fleire aktivitetar.

Tilsette:

Anni Karlstrøm er frå 26. januar 2015 tilsett som dagleg leiar ved Rindal frivilligsentral i 60% stilling.

 

 

Styret:

Styret i Rindal frivilligsentral 2014

Ann Elin Hess Brønstad styreleiar, Rindal kommune
Grete Ranes Heggem, nestleiar, Rindal kommune
Elsa Jensvold,  Rindal kommune, livsløpskomiteen
Liv Hansen Norli, Rindal Sanitetsforening
Aud Brynhild Indset, Rindal Sokneråd
Mary Ranheim, Rindal Pensjonistlag

Bilde under: Styret i 2011 på rakedugnad ved frivilligsentralen våren 2011

 

Åpningstider:

Måndag: 11.00 - 15.00
Tirsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 15.00

Utleige av lokale:

Rindal Frivilligsentral har trivelege lokale som vart oppussa sommaren 2007 Fleire lag og organisasjonar har styremøta sine her. Natteravnane brukar også Frivilligsentralen som base dei kveldane dei er ute på oppdrag. Lokala passar godt til styremøte og andre små arrangement og kan leigast ut etter nærare avtale. Pris: kr 200 pr. kveld Vi kan tilby servering etter avtale, t.d. oppsmurte rundstykke og "bakels"

Kontakt oss:

Adresse: Ringvegen 1, 6657 Rindal Tlf: 71 66 54 65 Mobil: Anne Skjølsvold: 464 74 805 E-post: rindal.frivilligsentral@svorka.net

Årsmeldingar for Rindal frivilligsentral kan du laste ned ved å klikke på linkane under:

 

 

Årsmelding 2008

Årsmelding 2009

Årsmelding 2010

Årsmelding 2011

Årsmelding 2012

Årsmelding 2013

Vedtekter for Rindal frivilligsentral

240A360D1F88827
355A341F8A500B3
3E8A347FA72543F
Rindal frivilligsentral P6100414
  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut