Anni på Hjørnet

Torsdag 21. januar kl. 11-13 starter Rindal Frivilligsentral opp med kjøkkenpraten igjen. Tilbudet blir hver torsdag fram mot sommeren i oddetallsuker. Det blir servert lunsjbufè for kr. 30,- i våre nye lokaler på Hjørnet.


2016-01-20
møteplass mellom mennesker 001

Torsdag 13. august starter vi opp igjen med kjøkkenpraten på frivilligsentralen.

Vi møtes annenhver torsdag fra 11.00 – 13.00 og koser oss med lunsj og en trivelig prat.

2015-08-03
Ny logo

15. januar starta vi opp med Kjøkkenpraten igjen. Vi serverer lunsj og koser oss i lag med god prat annenhver torsdag kl 11.00-13.00. Velkommen til gamle og nye deltagere.

 

2015-01-26

Kjøkkenpraten

KVA ER KJØKKENPRATEN?
 
 
Eit tilbod om treffplass og sosialt samvær for alle som kjenner på at det å komme seg ut og treffe andre kan vere eit steg mot betre helse.
 
Kjøkkenpraten er eit kommunalt lågterskeltilbod innafor psykisk helsearbeid for vaksne
 
Kjøkkenpraten er eit samarbeid mellom Psykisk helseteneste og frivilligsentralen i Rindal
 
 
TID OG STAD
 
 
Kjøkkenpraten er på Rindal Frivilligsentral annakvar  torsdag frå klokka 11.00-13.00
 
 
INNHALD OG AKTIVITETAR
 
 
- Eit felles måltid rundt kjøkkenbordet som frivilligsentralen har ansvar for
 
- Innhald og aktivitetar avheng i stor grad av kva brukarane vil. Kanskje vil du på tur, kanskje vil du måle  eller høyre på musikk
  eller ha samtalegrupper eller lesesirkel rundt spesielle tema?
 
- Møt opp med dine ønske og vi set opp eit program for treffa framover
 
- Vi har som målsetting at tilbodet i størst muleg grad skal vere tilpassa det brukarane ønsker.
 
- Tilbodet er gratis, men deltaking på turar og aktivitetar i regi av Kjøkkenpraten kan medføre eigenandel
 
- Fagpersonar og tilsette på frivilligsentralen har teieplikt
 
 
Kjenner DU noen som slit litt?
 
Kanskje DU kan invitere dei på Kjøkkenpraten?
 
 
Har du spørsmål kan du kontakte Sølvi Lone Eriksen, Psykisk helseteneste på tlf. 71664765 / 90863568 
 
eller Anni Karlstrøm på Rindal frivilligsentral 71665465 / 46825603
 
2010-05-12