Blant gamle bøker og brev

på Statsarkivet i Trondheim

Etter at Rindal frivilligsentral tidlig på året arrangerte et kurs i slektsforskning, ble vi invitert til et besøk på Statsarkivet i Trondheim. Sist torsdag gjorde vi alvor av planene og dro på bytur. Vi var 16 stykker. I tillegg til omvisning og forelesning på Statsarkivet, var vi også innom Rockheim, nasjonalmuseet for pop og rock på Brattørkaia

Finn Karlsen, som holdt slektsforskningskurset for oss, har sitt daglige arbeid på Statsarkivet i Trondheim. Arkivsenteret, som statsarkivet er en del av, holder til på Nyhavna i Dora 1, en tidligere u-båtbunker som tyskerne bygde under krigen. De solide, 3,5 meter tjukke betongveggene her, gjør bunkeren svært godt egna som arkivlager. Statsarkivet i Trondheim tar vare på og tilgjengeliggjør arkivmateriale fra Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Nordland fylker.


Hit kan en komme for å få hjelp til å finne og studere både gamle protokoller, brev, kart og fotografier, om det er til studier, forskning eller slektsgransking. Og her på lesesalen kan en sette seg ned og lese og studere i ro og mak.


Først fikk vi en times omvisning i arkivene og fikk sett litt nærmere på noen spesielt utvalgte ting, som det framgår av bildene under. Spennende! Vi overvar også en times forelesning om bruk av internett i slektsforskning, og fikk mange nyttig tips om hvor og hvordan slektsforskere kan søke i kirkebøker, folketellinger, dødsfallsmeldinger, bygdebøker og andre lister som er tilgjengelig på nettet.

 

På turen var også et besøk på opplevelsessenteret Rockheim innlagt, med lunsj i restauranten. På Rockheim har hvert 10-år etter 50-tallet sitt eget rom med tilhørende møbler og musikk, og her kan en bokstavelig talt vandre rundt i pop- og rock-historia.

Wenche Myhres mange utstilte senekostymer kan en også ta nærmere i øyesyn, men vel og merke bare se, ikke røre!

Og til og med vår gamle venn TittenTei er nå å finne på museum!   

 

 

 

 

BILDER FRA STATSARKIVET

Finn Karlsen med Stiftsamtmannens kopibok fra 1831. Det er 25-30 km med slike arkivreoler på Statsarkivet i Trondheim

Et makabert innslag i arkivsamlinga: Skarpretterens prisliste, som mellom anna viser at det er ulik pris på halshugging med øks og sverd. Første alternativ skal visstnok være mer tidkrevende og prisen derfor noe høyere

Arkivets eldste skrift er pave Clements brev til erkebiskopen i Nidaros fra 1286!

Brevet er skrevet på geiteskinn

- og er godt leselig den dag i dag, vel å merke for den som kan latin

Her på Statsarkivet er alle de gamle kirkebøkene oppbevart. Et vakkert syn!

 

ROCKHEIM

Introduksjon i inngangshallen på Rockheim.
 Museet har tilhold i det gamle mellageret på Brattørkaia i Trondheim

Elin i en Ford Thunderbird i 50-tallsavdelinga

Wenche Myhres kjoler. Ikke røre, bare se!

Lunsj i restauranten Rockheim Panorama

 

  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut