kaffesmiley

Frivilligsentralen, Rindal demensforening og Rindal Sanitetsforening kommer med et supert tilbud på frivilligsentralen på onsdager; se plakat!


2016-01-19

Aktiviteter ved Rindal frivilligsentral

Faste aktiviteter som Rindal frivilligsentral står bak:

Kjøkkenpraten, annenhver torsdag på frivilligsentralen

Babysang på Rindal bedehus annenhvar torsdag

Dataklubb for eldre, hver mandag på Rindal frivilligsentral

Stavgang, onsdager i sommerhalvåret

Innsats for andre, språkkafe på Puzzlebua hver tirsdag, et samarbeid med Rindal skole

Fotogruppe, lære av hverandre

Aktivitetsvenn, et samarbeid med demensforeninga, helsekoordinator, demenskoordinator og Nasjonalforeningen for folkehelsa

 

 

 

 

 

Andre aktivitetar:

- Leksehjelp

- Formidling av hjelp til eldre

- Følgeteneste til lege/sjukehus for eldre

- Arrangere kurs

- Arrangere aktivitetskveldar med ulike emne

- Vere samarbeidspartnar for andre arrangørar

 

 

Har du idèar til kurs eller aktivitetar, eller har du tid til overs og kan tenke deg å gjere ein frivillig innsats?

- Meld deg på frivilligsentralen    

2010-05-12