Det var bra oppmøte på mandagens fotokveld og interessen var til stede for å fortsette med sånne kvelder. Neste gang blir  6. mai kl 19.00-20.30.

 

 

2015-04-21

Aktivitetar ved Rindal frivilligsentral

Faste aktivitetar som Rindal frivilligsentral står bak:

Kjøkkenpraten, annakvar torsdag på frivilligsentralen

Åpen leikeplass på Rindal bedehus 

Registrering av gamle bilde, 
siste måndag kvar månad på frivilligsentralen

Dataklubb for eldre, kvar måndag på Rindal studiesenter

 

Andre aktivitetar:

- Leksehjelp

- Formidling av hjelp til eldre

- Følgeteneste til lege/sjukehus for eldre

- Arrangere kurs

- Arrangere aktivitetskveldar med ulike emne

- Vere samarbeidspartnar for andre arrangørar

 

 

Har du idèar til kurs eller aktivitetar, eller har du tid til overs og kan tenke deg å gjere ein frivillig innsats?

- Meld deg på frivilligsentralen    

2010-05-12